Gazex - montaż i serwis urządzeń


Gazex to producent urządzeń do wykrywania ulatniających się gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenku węgla. Urządzenia takie zwiększają bezpieczeństwo użytkowników systemów grzewczych oraz wskazują na wystąpienie awarii w tych systemach.

Kwant Serwis współpracując z firmą Gazex zajmuje się konserwacją i serwisem tych urządzeń oraz oferuje usługi w zakresie ich doboru oraz montażu.